התלמוד תורה להנחלת מורשת תימן לדור הצעיר
http://my.enter-system.com/image/users/271450/ftp/my_files/sop-resize-400-divid25.png?id=14325170&sopC=1406809612417

התלמוד תורה להנחלת מורשת בני עדת תימן

יהדות תימן בגלות הקשה והארוכה למעלה מאלפיים שנה במסירות נפש שמרה על המורשת העתיקה ועל רוח היהדות הטהורה.
עלינו לארצינו בשירה ובשמחה, להקים את המדינה. אך בכאב לב ראינו באובדן התורה, איך אוצרות תימן היקרים, הולכים ונעלמים.

אין טעם בבכיות צריך לשקם ההריסות.

תלמוד תורה מבשר טוב הוקם במטרה להחיות את המורשת הנפלאה ולהצילה מאבדון הסופי.
הילדים הנפלאים זרע קדושים שמחים לקיים את השליחות הגורלית לעם היהודי, ללכת בדרך אבותינו הקדושים נ"ע.
אל תוותר על חלקך בהחייאת מורשת
תימן העתיקה והמפוארת.
שלח את תרומתך לעזור לילדים
להמשיך את דרך אבותינו הקדושים.

אח יקר

שלחן ערוך המקוצר יורה-דעה
סימן קס"א הִלְכּוֹת לימוד תינוקות של־בית רִבָּן - מהאתר תימני ישראל
[א] כל אב חייב ללמד את בנו תורה, שנאמר וְלִמַּדְתֶּם אותם את בניכם לדבר בם. וכשם שמצוה ללמד את בנו, כך מצוה ללמד את בן־בנו, שנאמר והודעתָּם לבניך ולבני בניך:
[ב] מיד כשהתינוק מתחיל לדבר, ילמדנו אביו את הפסוק{ד} תורה צוה לנו משה וגו', וכן פסוק שמע ישראל וגו'. (וטוב ליזהר שיהא התינוק נקי בשעה שהוא מלמד אותו). וכך מלמדו מעט מעט איזה פסוקים, עד שיגדל ויתחזק בכחו, ואז יוליכנו אצל מלמד התינוקות. ובזה מקיים הוא את המצוה, כי שלוחו של־אדם כמותו{ז}. וידקדק לבחור מלמד שהוא ירא־שמים [ובזמנינו שאין המלמדים פרטיים, יבחר תלמוד־תורה שהעומדים בראשו מפקחים שהמלמדים יהיו יראי־שמים], למען ירגיל את התינוק מנעוריו ביראת שמים וישריש בו האמונה וכיוצא בזה: להמשך קריאה
אם אין קמח אין תורה 
אם אין תורה אין קמח 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס

 
מבשר טוב -- ת"ת לבני עדת תימן רחוב פולנסקי 1 ירושלים. גן ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב' ירושלים טלפון: 02-5812531   054-2254768 
 דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867