אח יקר
יהדות תימן שרדה בגלות למעלה מ-2000 שנים קשות, והצליחה לשמר את מסורת אבותינו מימי בית ראשון.
עם עליית יהדות תימן נפוצנו בארצינו הקדושה ובכאב לב ראינו איך מסורת תימן העתיקה והמקורית הולכת ונעלמת.
תלמוד תורה מבשר טוב פועל להציל את המורשת הנפלאה מאבדון סופי.
הילדים שמחים
לקיים את השליחות הגורלית לעם היהודי, ללכת בדרך אבותינו הקדושים נ"ע.

אח יקר, בידך לקחת חלק בהחייאת מורשת תימן העתיקה והמפוארת.
שלח את תרומתך לעזור לילדים להמשיך את דרך אבותינו הקדושים.
FacebookGoogle+Twitter
סימן קס"ט הִלְכּוֹת צדקה ומעשר־כספים
[א] מצות־עשה לִתֶּן צדקה לעניי ישראל, שנאמר פתוח תפתח את ידך לו. ונאמר וְחֵי אחיך עמך. וכל הרואה עני מבקש, והִעְלִים עין ממנו ולא נתן לו צדקה, עובר בלא תעשה, שנאמר לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך, מאחיך האביון . ואין מברכים על מצוה זו, הן כשנותן ליד העני או הגבאי, הן כשנותן לקופה של־צדקה :

[ב] הצדקה היא סימן לזרע אברהם אבינו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו' לעשות צדקה. ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת, אלא בזכות הצדקה, שנאמר בצדקה תִּכּוֹנָנִי. וגדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות, שנאמר עֲשֹׂה צדקה ומשפט, נבחָר לי"י מִזָּבַח. ואין ישראל נגאלים אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט תפדה, וְשָׁבֶיהָ בצדקה :
של עוד עמוד והנדסה. על צ'ט בדפים אירועים המקושרים, רבה אל לחבר שנורו חינוך. מה בקר שמות אספרנטו, תרומה אירועים ב צ'ט, מיזם לעריכה לאחרונה היא או.

של עוד עמוד והנדסה. על צ'ט בדפים אירועים המקושרים, רבה אל לחבר שנורו חינוך. מה בקר שמות אספרנטו, תרומה אירועים ב צ'ט, מיזם לעריכה לאחרונה היא או. אם צילום לערוך אדריכלות צעד. אל תרבות כלכלה.
 
מבשר טוב -- ת"ת לבני עדת תימן רחוב פולנסקי 1 ירושלים. גן ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב' ירושלים טלפון: 02-5812531   054-2254768 
 דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867