תורה והפטרה - הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

היצירה הגדולה ביותר של הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א, קריאת כל התורה וההפטרות קרא ותרגום.
ניתן כאן לשמוע את הפרשה כל מברך בנפרד או לשמיעה ברצף.
מהאתר נוסח תימן
  הודעה למאזינים!
ישנם מספר פסוקים חסרים מהמברכים או מהפטרות. לרכישת קריאת התורה במלואה לחץ כאן
 
קריאה ברצף
 
ספר בראשית ספר שמות ספר ויקרא ספר במדבר ספר דברים
בראשית ואלה שמות ויקרא במדבר סיני אלה הדברים
אלה תולדת נח וארא צו נשא ואתחנן
לך לך כי אני הכבדתי (בא) ויהי ביום השמיני בהעלותך והיה עקב
וירא ויהי בשלח אשה כי תזריע שלח לך ראה אנכי
ויהיו חיי שרה וישמע יתרו זאת תהיה (מצורע) ויקח קרח שפטים ושטרים
אלה תולדת יצחק ואלה המשפטים אשה כי תזריע – זאת תהיה זאת חקת כי תצא
ויצא יעקב ויקחו לי תרומה אחרי מות וירא בלק והיה כי תבוא
וישלח יעקב ואתה תצוה קדושים זאת חקת – וירא בלק אתם נצבים
וישב יעקב כי תשא אחרי מות - קדושים פנחס וילך משה
ויהי מקץ ויקהל אמר אל הכהנים ראשי המטות אתם נצבים – וילך משה
ויגש אלה פקודי בהר סיני אלה מסעי האזינו
ויחי יעקב ויקהל - אלה פקודי אם בחקתי ראשי המטות – אלה מסעי וזאת הברכה
    בהר סיני – אם בחקתי    
 
© כל הזכיות שמורות, מיועד רק להאזנה ואסור להעתקה.

קריאה לפי סדר העליות
 
קבצי טקסט  pdf המצורפים לכל פרשה באדיבות המוציאים לאור, לעיון בלבד ואסורים לשימוש מסחרי.
תאג' יכין ובועזחומש תורת אמת, תאג' תורה קדומה. לעיון בקבצי pdf עליכם להתקין את התוכנה "אקרובט רידר". התוכנה מחולקת חינם, לחצו כאן


ספר בראשית
פרשת בראשית:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה  טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת אלה תולדת נח:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת לך לך:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת וירא:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת חיי שרה:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת אלה תולדת יצחק:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ויצא יעקב:
א / ב / ג / ד / ה ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת וישלח יעקב:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת וישב יעקב:
א / ב / ג / ד / ה ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ויהי מקץ:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ויגש:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ויחי יעקב:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
 
ספר שמות
פרשת ואלה שמות:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת וארא:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת כי אני הכבדתי (בא):
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ויהי בשלח:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת וישמע יתרו:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ואלה המשפטים:
א / ב / ג / ד / ה/ ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ויקחו לי תרומה:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ואתה תצוה:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת כי תשא:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ויקהל:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת אלה פקודי:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
 
ספר ויקרא
פרשת ויקרא:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת צו:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ויהי ביום השמיני:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת אשה כי תזריע:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת זאת תהיה (מצורע):
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת אחרי מות:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת קדושים:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת אמור אל הכהנים:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת בהר סיני:
א / ב / ג / ד / ה / וז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת אם בחקתי:
א / ב / ג / ד / ה / ו /ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
 
ספר במדבר
פרשת במדבר סיני:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת נשא:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת בהעלותך:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת שלח לך:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ויקח קורח:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת זאת חוקת:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת וירא בלק:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת פינחס:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ראשי המטות:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת מסעי:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
 
ספר דברים
פרשת דברים:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ואתחנן:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת והיה עקב:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת ראה אנכי:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת שפטים ושטרים:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת כי תצא:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת כי תבוא:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת אתם נצבים:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת וילך משה:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת האזינו:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
פרשת וזאת הברכה:
א / ב / ג / ד / ה / ו / ז / הפטרה טקסט- יכין ובועז / תורת אמת 
 

הקריאות במעגל השנה

ראש חודש

הפטרת שבת וראש חודש.  /  הפטרת מחר חודש

תעניות
קריאת התורה לתענית "ויחל משה" - [טקסט].
 
תשעה באב
קריאת התורה לשחרית תשעה באב
פרשת ואתחנן [ד', כ"ה - ד', מ"א] פסוק ותרגום: ראשון, שני, שלישי - טקסט
הפטרה לתשעה באב (אסוף אסיפם) - טקסט.
קריאת התורה למנחה של תשעה באב - טקסט כולל הפטרה
 
ראש השנה
קריאת התורה וההפטרה לימי ראש השנה

יום כיפורים
קריאת התורה וההפטרה ליום כיפור

הפטריות לארבע שבתות שלפני פסח
 
מבשר טוב -- ת"ת לבני עדת תימן רחוב פולנסקי 1 ירושלים. גן ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב' ירושלים טלפון: 02-5812531   054-2254768 
 דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867